Już 7 dni czekamy na protokół zebrania.

Drodzy Członkowie Wspólnoty!
Już 7 dni czekamy na protokół zebrania. 
Ufamy, że Pani Prokolantka stanie na wysokości zadania i tym razem nic nie pomyli.